Rozwój osobisty i zawodowy

ppm

Spotkania coachingowe

We współpracy z profesjonalnymi coachami i trenerami organizujemy dla naszych członków warsztaty coachingowe wspierające ich w rozwoju zawodowym i osobistym.

O sztuce konwersacji z Wojtkiem Nodzynskim PPM Speaking Pole

PPM Speaking Pole online: „O sztuce konwersacji”

Pierwsze spotkanie online projektu "PPM Speaking Pole". Zorganizowaliśmy spotkanie dyskusyjne online na temat "O sztuce konwersacji". Prowadził je Wojtek Nodzyński - twórca i koordynator PPM Speaking Pole. Wyjściem do rozmowy były poniższe filmy: 1)10 sposób na...

Kontrolowanie tremy PPM Speaking POle

PPM Speaking Pole: „Kontrolowanie tremy”

Rozmawialiśmy o najczęstszych objawach zdenerwowania i niepewności na scenie, takich jak wymawianie niepotrzebnych dźwięków ( "yyyyyy...", "eeeeee..." ), gubienie wątku czy tracenie kontaktu wzrokowego. Nabywanie umiejętności kontrolowania stresu na scenie wymaga...

PPM Speaking Pole: „Struktura wypowiedzi”

Warsztat poświęcony umiejętności strukturyzacji wystąpienia, w tym kilku technikom ułatwiającym jego zaprojektowanie i wygłoszenie. Przyjrzeliśmy się przykładom słynnych i udanych przemówień i zastanawialiśmy się, w jaki sposób zostały one stworzone oraz jak...

PPM Speaking Pole: „Storytelling”

Kolejne interesujące spotkanie projektu PPM Speaking Pole. Tym razem Wojtek Nodzyński przygotował warsztat na temat techniki tzw. „storytelling’u”, przypominając nam o wadzę sztuki opowiadania...

Polskojęzyczny klub przemówień

„PPM Speaking Pole”

Celem tego cieszącego się dużym zainteresowaniem projektu jest ćwiczenie umiejętności oratorskich w języku polskim. W ramach projektu odbywają się praktyczne warsztaty na tematy związane ze sztuką przemawiania publicznego w naszym ojczystym języku, co jest szczególnie przydatne w sytuacji dłuższego pobytu za granicą i codziennej pracy zawodowej w innych językach. W ramach tego cyklu odbywają się też spotkania tematyczne, na których nasi członkowie przedstawiają temat, w którym się specjalizują, dzieląc się dzięki temu swoją wiedzą, a jednocześnie ćwicząc sztukę publicznej prezentacji.

Polish professional in madrid

Poznaj nas!

PROJEKTY MERYTORYCZNE

WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROFESJONALNY NETWORKING

WSPARCIE NA RYNKU PRACY

ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY

NASZA SZERSZA DZIAŁALNOŚĆ POLONIJNA