Nasza szersza działalność polonijna

Dla młodzieży

Program PPM
Mój Mentor

Stworzony przez nas dla młodziezy polonijnej program mentoringowy, w ramach którego członkowie PPM, jako doświadczeni zawodowo specjaliści wspierają młodzież polonijną w wyborach kariery zawodowej lub dalszej edukacji, poprzez:


  • indywidualny kontakt z Mentorami

  • grupowe spotkania dla młodziezy polonijnej przedstawiające ciekawe ścieżki kariery.

PPM wspiera WOŚP!

Dziękujemy serdecznie wszystkim członkom PPM, którzy tak aktywnie zaangażowali się w to wyjątkowe i szlachetne wydarzenie! Wielkie gratulacje dla organizatorów za stworzenie wyjątkowej atmosfery pomimo wyzwań logistycznych podczas finału Wielkiej Orkiestry w...

ppm

Czynny udział w inicjatywach promujących Polskę, Polaków oraz polską kulturę i tradycję w Hiszpanii

Od początku swojego istnienia nasze Stowarzyszenie bierze czynny udział w spotkaniach i inicjatywach hiszpańskiej Polonii, w tym współorganizuje różnego rodzaju wydarzenia, skierowane zarówno do naszych rodaków, jak i promujące nasz kraj w środowisku hiszpańskim i międzynarodowym. 

ppm

Aktywność na forum międzynarodowym

Nasi przedstawiciele uczestniczą również w międzynarodowych wydarzeniach polonijnych.

Niejednokrotnie chętnie służymy radą naszym rodakom w innych miastach i krajach, aby zainspirować ich do tworzenia podobnych inicjatyw w kolejnych miejscach na świecie i wesprzeć ich działania dzieląc się naszymi dotychczasowymi doświadczeniami. 

Polish professional in madrid

Poznaj nas!

Poznaj zakres naszej działaności

Zobacz co już stworzyliśmy 

Poznaj naszą misję i cele