Polish professionals in Madrid

Nasz Zespół

 

Członkowie Zespołu PPM łączą swoją regularną pracę zawodową z pasją dla realizacji wizji naszego Stowarzyszenia poprzez swoją codzienną wolontariacką pracę na rzecz PPM.

Rolą członków Zespołu PPM jest wyznaczanie kierunków rozwoju Stowarzyszenia oraz tworzenie wartościowych treści dla jego członków poprzez planowanie i organizowanie naszych projektów.

Członkowie Zespołu PPM prowadzą również stałą komunikację z członkami naszego Stowarzyszenia oraz podmiotami zewnętrznymi (firmami, instytucjami publicznymi oraz innymi organizacjami polonijnymi) w celu realizacji misji i wizji PPM.

Zespół PPM pełni również rolę reprezentacyjną organizacji.

Patrycja Sałacińska-Kone

Patrycja Sałacińska-Kone

Prezes

HISTORIA NASZEGO ZESPOŁU:

Damian Nalewajka

Damian Nalewajka

doradca strategiczny

Anna Kałamaga

Anna Kałamaga

koordynatorka ds. PR & komunikacji

Marcin Paszko

Marcin Paszko

koordynator programu "PPM Kultura"

Krzysztof Leśniak

Krzysztof Leśniak

koordynator "Polskiego Klubu Książki PPM"

Emilia Pallado

Emilia Pallado

koordynatorka programu "PPM Mój Mentor"

Regina Broda

Regina Broda

koordynatorka ds. administracyjnych

Katarzyna Nykiel

Katarzyna Nykiel

koordynatorka ds. wymiany informacji

Vanessa Olszewska

Vanessa Olszewska

stażystka

od kwietnia 2020 do kwietnia 2021

Prezes: Patrycja Sałacińska-Kone

Pozostali członkowie Zarządu:

Wojciech Nodzyński, Damian Nalewajka, Aleksandra Machnicka

od grudnia 2018 do kwietnia 2020

Prezes: Patrycja Sałacińska-Kone

Pozostali członkowie Zarządu:
Michał Wojciechowski, Damian Nalewajka

od października 2017 do grudnia 2018

Prezes: Patrycja Sałacińska-Kone

Pozostali członkowie Zarządu:
Anna Stępień, Damian Nalewajka, Michał Wojciechowski

od grudnia 2016 do października 2017

Prezes: Patrycja Sałacińska-Kone

Pozostali członkowie Zarządu:
Anna Stępień, Damian Nalewajka

od kwietnia 2016 do grudnia 2016

Prezes: Małgorzata Kozyra

Pozostali członkowie Zarządu:
Anna Stępień, Damian Nalewajka, Patrycja Sałacińska-Kone

od czerwca 2014 do kwietnia 2016

Prezes: Aneta Waldon

Pozostali członkowie Zarządu:
Anna Stępień, Damian Nalewajka, Aneta Sławińska, Małgorzata Kozyra

od maja 2014 do czerwca 2014

Prezes: Aneta Waldon

Pozostali członkowie Zarządu:
Anna Stępień, Damian Nalewajka

od maja 2012 do maja 2014

Prezes: Aneta Waldon

Pozostali członkowie Zarządu:
Anna Stępień, Damian Nalewajka, Maciej Zwierzański